GCR CERTIFICATE CLINIC
Chứng nhận GCR

Giấy chứng nhận GCR

Trung tâm của chúng tôi là cơ sở được nhận chứng nhận của GCR.

Tháng 6 năm 2017 Chúng tôi tự hào là phòng khám đầu tiên trên thế giới đã nhận đượcchứng nhận GCR để điều trị các tế bào gốc.
GCR là viết tắt của Global Clinic Rating, có ý nghĩa công nhận một cách chính thức cơ sở của chúng tôi là phòng khám đạt tiêu chuẩn quốc tế.

https://gcr.org

Với mục đích nâng cao chất lượng trên toàn phương diện như trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, dịch vụ và chăm sóc khách hàng, chúng tôi đã nhờ đến bên thứ 3 để kiểm tra chất lượng.
Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ điều trị tốt hơn để mỗi bệnh nhân có thể đến trung tâm với sự an tâm tin tưởng tuyệt đối.

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

×
×

×
×
×
×
×
×
×
培養映像
×
Hình ảnh nuôi cấy
×